Tre anledningar till att företagsfilmer alltid är på topp

Med marknadsföring åt alla håll och kanter måste man bibehålla sin taktik på topp för att fortfarande kunna locka till sig kunder. Ibland krävs det att man testar nya sätt och gör någonting helt unikt för att fånga omvärldens intresse. Ett sätt att marknadsföra ens produkter och tjänster som blir alltmer populärt går under benämningen ”företagsfilm” eller “animerad reklamfilm”, men det kanske inte är detsamma som många tror. Animerade reklamfilmer har ingenting att göra med 3D-animerade filmer och de är vanligtvis inte heller fokuserade på någon sorts historia.

 

  1. En kort men informerande film

 

Istället fungerar animerad reklamfilm som ett sätt att informera potentiella kunder om hur ens produkter eller tjänster går till. En animerad reklamfilm är vanligtvis endast omkring 30 sekunder lång, trots att vissa väldigt komplicerade tjänster och produkter kan kräva uppemot 2 minuter. En tumregel är att man ska hålla filmen så kort som möjligt, och det finns ett gott skäl till detta. Videor och filmer både online och på TV finner man enkelt med ett par knapptryck. I dagens samhälle ska det gå snabbt, och om väntetider skulle uppstå kan man helt enkelt fiska upp mobilen och finna någonting roligt att göra undertiden.

 

Dagens människor har inte tid eller lust att titta på en 10-minuters instruktionsvideo för en produkt som de ännu inte vet om de är intresserade av. Vanligtvis varar folks uppmärksamhet enbart under ett par sekunder, och om man under dessa sekunder inte har hunnit underhålla tittaren så försvinner han eller hon illa kvickt. Det som animerade reklamfilmer gör så bra är att de håller sig till 30 sekunder och får sagt det allra viktigaste under denne tid. Tittaren får snabbt en uppfattning kring huruvida produkten är för dem eller inte, och de har inte tid att bli uttråkade eller tappa fokus.

 

  1. Mer förklarande än en text

 

Med ”förklarande” syftar vi inte på att mer information ges i animerade reklamfilmer än i en text, utan det handlar snarare om sättet som man framför informationen på. Genom en animerad reklamfilm har man möjligheten att med hjälp av bilder och andra visuella medel förstärka sitt budskap och verkligen få kunden att komma ihåg vad de har sett. Man håller lättare kvar vid ett minne om man både har visuell och auditiv input, vilket en vanlig faktatext inte kan erbjuda. Se därför till så att kunden kommer ihåg din produkt med en professionell företagsfilm!

 

  1. Fokus på kundens förståelse

 

De flesta reklaminslag som man ser på TV försöker att berätta en historia, men ibland till en sådan grad att man knappt vet vad det är som företaget faktiskt säljer. De animerade reklamfilmerna faller inte ner i denne fälla, och talar istället direkt till den potentiella kunden. Filmerna förklarar vilka svårigheter som kan enkelgöras med hjälp av produkten och varför just den produkten gynnar tittaren. På så viss blir det enklare att förstå budskapet samtidigt som det blir en mer personlig reklam som riktar sig till den vardagliga människan.